Kontaktujte nás

Edit Template

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI Eaglewings, s.r.o. – divízia Royal Gastro

Účel

Vystupovanie voči zamestnancom

Vystupovanie voči zákazníkom

Vystupovanie voči obchodným partnerom

Vystupovanie voči konkurencii

Eaglewings sro – divízia Royal Gastro považuje konkurenčné firmy za rovnocenných profesionálnych partnerov a hospodársku súťaž za prirodzenú súčasť podnikania.
Rešpektuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. Na domácom a zahraničnom trhu sa zásadne presadzuje iba vysokou kvalitou svojich produktov a služieb. So všetkými konkurentmi rokuje ako s rovnocennými subjektmi.

Zásady konania zamestnancov

  1. Všeobecné zásady
  1. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov
  1. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií
  1. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia
  1. Úplatky a dary
  1. Využívanie majetku Eaglewings sro – divízia Royal Gastro

 

Za zamestnanca sa pre účely tohto dokumentu považujú aj členovia vedenia spoločnosti a obchodní zástupcovia, ktorí pre spoločnosť nepracujú na základe pracovnej zmluvy a tiež externí pracovníci Eaglewings sro  .

© 2023 Created by BRANDON