Spoločnosť Eaglewings, s.r.o. – divízia Royal Gastro je držiteľom certifikátu: FSSC 22000 – Food safety system certification 22000 (Version 5) certifikačnej schémy systému bezpečnosti potravín zahrňujúcej ISO 22000:2018, BSI/PAS 221:2013 a dodatočné požiadavky FSSC 22000 (verrzia 5). v oblasti : Veľkoobchodný predaj mrazených, chladených a suchých potravín. Podkategória : F1. Je to systém manažérstva bezpečnosti potravín. Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku rozšírenia certifikácie v celosvetovom meradle.

Čo je FSSC 22000?

FSSC 22000 vznikol aby eliminoval nutnosť certifikovať jednu organizáciu na viac noriem (IFS a BRC súčasne iba preto, že dodávajú výrobky aj do nemeckých aj anglických reťazcov a ušetril peniažky organizácii). FSSC 22000 je rovnocenná alternatíva k uvedeným normám IFS a BRC. FSSC 22000 je ISO 22000 systém manažérstva bezpečnosti potravín  a špecifikácia PAS 220. Tento štandard schválilo GFSI (The GLobal Food Safety Initiave). GFSI je svetové združenie obchodných reťazcov významných značiek.

Výhody oproti IFS a BRC:

 • certifikát platí 3 roky a znížite si náklady na opakovanú ročnú certifikáciu (po roku je vykonaný iba dohľad a ten je lacnejší)
 • nie je KO požiadavka
 • je použiteľný v integrovanom systéme manažérstva (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a inými)

Požiadavky FSSC 22000

 • Konštrukcia a usporiadanie budov situačný plán (všeobecné požiadavky, prostredie, umiestnenie podniku)
 • Usporiadanie areálu organizácie a pracovného priestoru (všeobecné požiadavky, vnútorné usporiadanie situačné plány budov a štruktúra priestoru, vnútorná štruktúra a inštalácia, umiestnenie zariadení, laboratórne zariadenia, prechodné alebo mobilné prevádzky a predajné automaty, skladovanie potravín, obalových materiálov, surovín a nepotravinárskych chemikálií)
 • Zdroje -. vzduch, voda, energia (všeobecné požiadavky,zásobovanie vodou, chemikálie v nádržiach, kvalita vzduchu a ventilácia, stlačený vzduch a ďalšie plyny, osvetlenie)
 • Management nakupovania  materiálov (všeobecné požiadavky,výber a riadenie dodávateľov, požiadavky na vstupný materiál – suroviny, zložky, obaly)
 • Opatrenia k zamedzeniu krízovej kontaminácie (všeobecné požiadavky, mikrobiologická krížová kontaminácia, riadenie alergénov, fyzikálna kontaminácia)
 • Čistenie a sanitácia (všeobecné požiadavky,činidla a nástroje pre čistenie a sanitáciu, programy čistenia a sanitácie, systémy strojného čistenia na mieste CIP, monitoring efektivity sanitácie)
 • Opatrenia proti škodcom (všeobecné požiadavky, programy kontroly výskytu škodcov, prevencia, ložiská zamorenia, monitoring a detekcia, hubenie škodcov)
 • Osobná hygiena a zariadenia pre pracovníkov (všeobecné požiadavky, príslušenstvo pre osobnú hygienu a toalety, závodné jedálne a priestory určené pre konzumáciu jedál, pracovné a ochranné odevy, zdravotný stav, choroby a poranenia, osobná čistota, osobné chovanie)
 • Prepracovanie (všeobecné požiadavky, skladovanie, identifikácia a sledovateľnosť, požitie prepracovania)
 • Postupy pri sťahovaní produktu (všeobecné požiadavky,požiadavky na sťahovanie produktu)
 • Skladovanie (všeobecné požiadavky, požiadavky na skladovanie, vozidlá dopravné prostriedky a nádoby)
 • Informácie o produktoch a povedomí spotrebiteľov
 • Ochrana potravín, ostražitosť a bioterorizmus