Šokom zmrazené torty skvelá budúcnosť

 1. Nie sú v nich konzervanty a iné pridané chemické látky
 2. Sú upečené z vysoko kvalitných surovín a zmrazené šokom
 3. Hlboké mrazenie šokom -50 až – 35 °C je metóda predlžovania trvanlivosti potravín, pri ktorej neprebiehajú takmer žiadne kvalitatívne zmeny. Je najvhodnejšou konzervačnou metódou na zachovanie výživovej hodnoty potravín. Torta si zachová najvyššiu kvalitu, vzhľad, konzistenciu – pôvodnú štruktúru, farbu, vôňu a chuť
 4. Rýchlym zmrazením sa predchádza nežiaducemu množeniu mikroorganizmov; je vysoko hygienicky bezpečné predlžuje životnosť torty
 5. Torta je vždy čerstvá, vždy po ruke aj pri nečakanom náraste počtu hostí
 6. Chutia ako domáce torty, ktoré si doma tiež dávame do mrazničky. Avšak práve šokovým zmrazením sa úplne zachová pôvodná kvalita.
 7. Chladenú tortu musíme do 3 dní od upečenia predať. Ak ju nepredáme, vyhodíme ju a máme straty. Mrazenú tortu nemusíme vybrať z mrazničky celú, vyberáme ju po kúskoch do chladničky. Je predkrájaná a do pár hodín (1-2)  je vhodná na konzumáciu. Nemáme žiadnu stratu.
 8. Môžete si vytvoriť farebnú tortu tým, že rozmrazíte viacero druhov a poskladáte z nich jednu tortu
 9. Vďaka šokovému zmrazeniu môžeme mať chuť Benátok, Belgicka alebo Paríža priamo u nás doma na stole k mojej káve.

Slovom výrobcu :  „ pijete trvanlivé mlieko? Tak šokové zmrazenie je také isté predĺženie trvanlivosti len v opačnej zápornej tepelnej hodnote“

Hlboko mrazené cukrárske výrobky podľa Ing. Miroslava  Spišiaka, PhD.

odborníka z oblasti výroby a distribúcie potravín:

Áno či nie ?

 Hlboké mrazenie je prirodzená metóda udržiavania či konzervácie potravín. Stará ako ľudstvo samo. V minulosti sa využívala a využíva sa naďalej predovšetkým v oblastiach s klimatickými podmienkami, ktoré umožňujú jednoduché uplatňovanie takéhoto spôsobu konzervácie. Aj dnes sa ešte stále objavujú sklady potravín, ktoré pred mnohými desaťročiami vo večnom ľade zriadili a neskôr z rôznych dôvodov nevyužili polárnici. Vedci, ktorí ich skúmajú najmodernejšími metódami, sú prekvapení zachovalosťou kvalitatívnych vlastností potravín.

Potvrdzuje to fakt, že hlboké mrazenie je metódou predlžovania trvanlivosti,  pri ktorej prebiehajú minimálne kvalitatívne zmeny. Je teda najvhodnejšou konzervačnou metódou na zachovanie výživovej hodnoty potravín, vrátane ďalších kvalitatívnych ukazovateľov, akými sú vzhľad, konzistencia, farba, vôňa a chuť. Ak sa napríklad zmrazuje zrelé ovocie, uchová sa v ňom skoro celý podiel vitamínu C. Aj po rozmrazení je jeho úbytok len asi 20% oproti čerstvému ovociu.

Hlboko zmrazené potraviny sú potraviny určené priamo na ľudskú spotrebu alebo výrobu ďalších potravín či pokrmov. Medzi ne samozrejme patria aj cukrárske výrobky. S výnimkou mrazených krémov, zmrzlín a ľadu, ktoré boli zmrazené priamo vo výrobnom procese.

Hlboké zmrazovanie je bez ohľadu na druh používanej technológie prácou pri nízkych teplotách.  Vyrobené potraviny sa pred hlbokým mrazením ochladia na -2 °C. Potom sa nárazovo (šokovo) zmrazia pri teplote -50 až -35 °C. Týmto spôsobom sa maximálne obmedzia fyzikálne, biochemické a mikrobiologické zmeny v potravine. Po ukončení zamrazenia sa uchovávajú pri teplotách -25 až -18 °C. Následné prísne udržiavanie chladiarenského reťazca znamená, že hlboko zmrazené potraviny nesmú v žiadnej fáze svojej životnosti, teda pri balení, uložení vo výrobnom aj obchodnom sklade či preprave prekročiť teplotu  -18 °C alebo nižšiu. Rozmrazujú sa až v príprave na ďalšie použitie, buď výrobné alebo na priamy konzum. Optimálne v chladiacom zariadení (chladničke) počas noci pred použitím, alebo vyložené na 2 – 3 hodiny pri izbovej teplote.

Aké sú kvalitatívne vlastnosti hlboko zmrazených potravín ? Pri dodržaní popísaného technologického procesu závisia už výlučne len od použitých surovín a ich spracovania:

 • Hlboké zmrazenie zaručuje udržanie všetkých kvalitatívnych ukazovateľov hotového výrobku. Preto na podporu prirodzenej konzistencie, farby či chuti pri predĺženej životnosti nie je potrebné používať prídavné látky. Ak sa také použijú, tak len ako súčasť pridaných polotovarov, ktoré sú nutnou súčasťou v receptúre výrobku. Aj v takých prípadoch sa pridávajú len v technologicky nutných minimálnych množstvách (quantum satis).
 • Pri výrobe mrazených cukrárskych výrobkov sa používajú prevažne čerstvé základné suroviny a len minimálny objem prikupovaných polotovarov. Tak ako v bežnej cukrárskej výrobe.
 • Z pohľadu hygienickej bezpečnosti okrem nízkej teploty pri výrobe, aj spôsob spracovania, balenia a skladovania zaručuje, že vo výrobku nedôjde k rozmnožovaniu nebezpečných baktérií, napr. salmonely.
 • Hlbokým šokovým zmrazením potraviny vôbec netrpia, pretože pri ňom vzniknuté ľadové kryštáliky sú také miniatúrne, že nemôžu narušiť bunkové zloženie potraviny a spôsobiť jej zmenu. Preto je táto metóda považovaná za najšetrnejšiu, čo umožňuje uchovávať výrobky po dlhú dobu bez toho, aby sa zmenil ich vzhľad, konzistencia, farba či chuť, ale i obsah vitamínov, minerálov a iných dôležitých látok.
 • Balenie hlboko zmrazených cukrárskych výrobkov je z materiálov, ktoré sú odolné proti chladu, nárazom či potrhaniu a jednotlivé obaly musia byť nepriepustne uzatvárateľné. Takýmito materiálmi sú mraziace vrecká, umelé fólie či stohovateľné škatule z umelej hmoty s pevne tesniacim uzáverom. Ich používanie zaručuje, že spracovateľ či spotrebiteľ dostane naozaj to, čo výrobca do výrobku dal a čo mu v ponuke či reklame prisľúbil.
 • Obaly, etikety či sprievodná dokumentácia obsahujú dostatočné informácie o použitých surovinách, zoznam zložiek, vrátane prídavných a alergénnych látok z použitých polotovarov a návody na ďalšiu manipuláciu s hlboko zmrazeným výrobkom.

Z tohto pohľadu som sa zaoberal aj cukrárskymi výrobkami značky … Podklady, ktoré som videl potvrdzujú moju kladnú odpoveď na otázku „Hlboko mrazené cukrárske výrobky: Áno či nie ?“. Lebo len máloktorí z nás dokážu vykúzliť také zákusky, ako majster cukrár. Vyrobené profesionálnou rukou z čerstvých, prírodných surovín. Podľa tradičných receptúr a hlboko zmrazené najmodernejšou technológiou. A ak kvôli nim v dnešnom uponáhľanom svete nemusíme chodiť veľmi často do cukrárne, ale stačí ak si ich vytiahneme z mrazničky, je to benefit navyše.

Ing. Miroslav   S p i š i a k, PhD.

odborník z oblasti výroby a distribúcie potravín

Vyberte si z našej ponuky na internetovom obchode: https://eshop.royalgastro.sk/